top of page

Wat te doen bij ongeval?

 • We wensen het natuurlijk geen enkele speler toe maar wat moet je doen als je je blesseert?

 • Download het ongevallenformulier.

 • Laat je onderzoeken door een dokter en vraag de dokter deze aangifte in te vullen. Vergeet niet dat de dokter de aangifte dient te ondertekenen. Zonder handtekening van de dokter is de aangifte niet geldig bij de verzekering.

 • Plak een ziekenfondsklever op de daarvoor-voorziene plaats. Zonder ziekenfondsklever is de aangifte niet geldig bij de verzekering!!

 • Vergeet je rekeningnummer niet te vermelden.

 • Deze aangifte moet binnen de 14 werkdagen na datum van het ongeval op de KBVB zijn. De poststempel geldt als referentiedatum. 

 • Hou alle documenten van dokter, kinesist, apotheker,... die je ontvangt ivm deze blessure, goed bij.

 • Als je één of meerdere van deze documenten afgeeft bij je ziekenfonds (mutualiteit), neem dan vooraf een copie. Behoudt het origineel.

 • Hou alle documenten die je ontvangt van je ziekenfonds(mutualiteit), ivm deze blessure, goed bij.

 • Het attest van genezing is pas van kracht indien de KBVB het attest verkregen heeft door de Gerechtelijk Correspondent

 • Dit attest van genezing, samen met alle bewijsstukken, bezorg je aan de Gerechtigde Correspondent: Kelly Vlaeminck - of af te geven in de in de kantine.

 • Het Solidariteitsfonds van de bond zal je het remgeld, dit is het verschil tussen de kosten die je hebt gemaakt en het geld dat je reeds terugkreeg van je ziekenfonds (mutualiteit), gedeeltelijk terugbetalen via het rekeningnummer die je hebt vermeld op de "Aangifte van Ongeval".

 • Indien nodig doe een aangifte bij uw eigen hospitalisatieverzekering. Deze dekken soms meerdere dingen dan het Solidariteitsfonds van de KBVB.

 •  

Belangrijk !!

 

Eventuele verlenging of aanvraag voor kinesitherapie dient voor af aangevraagd en goedgekeurd te worden door het FSF van de KBVB!! 

Bij eventuele hospitalisatie dien je steeds een gemeenschappelijke kamer te nemen. Zoniet, betaalt het Solidariteitsfonds dit niet terug.

Voer deze afspraken correct uit als je perfect wenst uitbetaald te worden door het Solidariteitsfonds.

 

Is bovenstaande info niet toereikend of niet duidelijk genoeg contacteer dan de Gerechtigde Correspondent: Kelly Vlaeminck -  (+32) 0479/35.51.91

Ongevallenformulier

bottom of page