top of page

Jeugdbeleid

Als voetbalvereniging krijgen we steeds vaker te maken met allerhande maatschappelijke, sociale en culturele veranderingen. Deze ontwikkelingen zorgen er samen met de evolutie die het voetbalspel de afgelopen jaren onderging voor dat wij als vereniging ons moeten aan passen aan de noden van onze leden. Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding staat hierin centraal.

Als bestuur willen we dan ook al onze jeugdspelers een optimale opleiding aanbieden waarin niet alleen aandacht wordt besteed aan het vormen van voetballers maar die tevens voorziet in een totale opvoeding. Het jeugdbeleidsplan vormt het instrument om op korte en lange termijn deze doelstellingen waar te maken. Het welslagen van dit project zal echter van alle betrokkenen (bestuur, trainers, begeleiders, speler én ouders) een inspanning vergen.

Inspanningen die echter beloond zullen worden en zullen leiden tot groter voetbalplezier voor iedereen.

Jeugdopleidingsplan
Clubreglement
Panathalonverklaring
bottom of page