BECOME A MEMBER

Gegevens speler
arrow&v
arrow&v
Select File
Max File Size 15MB
Gegevens ouder
PRIVACY VERKLARING van V.V. Westkapelle in het kader van GDPR/AVG​V.V. Westkapelle (VVW) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VVW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als VVW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens: V.V. Westkapelle Herenweg 11B8300 Westkapellee-mail : vvw1991@gmail.comcontactformulier en Opt In/Out: https://www.vvwestkapelle.com/gdpr 
Privacyverklaring (PDPR)
Ik ga akkoord
Akkoord
VVW is een familieclub, waarbij we ongeveer maandelijks een activiteit organiseren om elkaar ook op een manier buiten het voetbal, te leren kennen.  Dit gaat van een barbecue tot een quiz, een kaas- en wijnavond tot een bingo-avond, een jeugdtornooi tot een familiedag. Voor het organiseren van deze evenementen doen we graag een beroep op enkele enthousiaste spelers of ouders.  Onder het motto “vele handen maken licht werk”, zijn we steeds op zoek achter vrijwilligers hiervoor.  Als je het ziet zitten om een of meerdere keren per jaar te helpen, kun je dat hieronder aangeven, dan nemen wij hiervoor contact op!  VVW dankt u!
Ik wil graag een helpende hand zijn en u mag contact met mij opnemen

SPONSORS & PARTNERS

VT-Invest
Van Tornhaut
Volus
afbeeldingen placemats.png-17
Verkinderen
afbeeldingen placemats.png-11
afbeeldingen placemats.png-8
afbeeldingen placemats.png-7
Maertens Decor
boardings_westkapelle_3Artboard 1 copy
boardings_westkapelle_4Artboard 1 copy 4
afbeeldingen placemats.png-9
boardings_westkapelle_13Artboard 1 copy
boardings_westkapelle_4Artboard 1 copy 7
Vanhaecke
calimero
boardings_westkapelle_5Artboard 1 copy 3
boardings_westkapelle_9Artboard 1 copy 4
Tom Baervoets
Aswebo
boardings_westkapelle_14Artboard 1 copy.
Brasserie Carolus_edited
Ter Mude
boardings_westkapelle_8Artboard 1 copy 7
Avantimmo
PDS
boardings_westkapelle_11Artboard 1 copy.
boardings_westkapelle_7Artboard 1 copy 4
Moeder babelutte
boardings_westkapelleArtboard 1 copy 7
Gheldhof
Tom De Plecker
boardings_westkapelleArtboard 1 copy 3
HLS
Knokse advocaten
Winsol
Verhuis Vandewalle
boardings_westkapelle_12Artboard 1 copy
boardings_westkapelleArtboard 1 copy
Netbyte
boardings_westkapelle_1Artboard 1 copy 4
boardings_westkapelle_2Artboard 1 copy 4
Stihelbaut
Taxi Marc
logo-vb-comfdom
Blatec
Obreno
Slagerij Louagie

© 2016 - 2021 by VV Westkapelle